Oferim o ședință de analiză în valoare de 150 Euro. 
Pentru primele 20 de persoane , ședința este gratuită!

Termeni și condiții

Termeni și Condiții

Acești termeni și condiții („Termeni”) guvernează utilizarea site-ului cyberhelp.ro („Site-ul”) deținut și operat de DC Cyberguard („Compania”), furnizor de servicii IT. Prin utilizarea Site-ului, acceptați să respectați și să fiți legat de acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu utilizați Site-ul.

1. Confidențialitate și Protecția Datelor Personale

Compania respectă dreptul la confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor săi, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și legislația națională aplicabilă. Pentru informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile pe care le aveți, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate disponibilă pe Site.

2. Proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului și informațiilor prezentate pe Site, incluzând, dar fără a se limita la, texte, grafică, logo-uri, fotografii, video-uri și baze de date, sunt deținute de Companie sau de licențiatorii săi. Utilizarea oricărui astfel de conținut fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei este strict interzisă.

3. Utilizarea Site-ului

Prin utilizarea Site-ului, vă angajați să:

  1. a) să nu utilizați Site-ul în scopuri ilegale sau pentru a promova activități ilegale; b) să nu distribuiți sau să încărcați pe Site viruși sau alte programe dăunătoare; c) să nu colectați sau să încercați să colectați date cu caracter personal ale altor utilizatori fără consimțământul acestora; d) să nu interfere cu sau să perturba funcționarea Site-ului și a serverelor sau a rețelelor conectate la acesta.

4. Limitarea răspunderii

Compania nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune sau pierderi suferite de utilizatori ca urmare a utilizării Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la, pierderi de profit, pierderi de date sau daune morale. Compania nu garantează că Site-ul va fi disponibil în mod constant sau că nu vor apărea erori în funcționarea acestuia.

5. Modificări ale Termenilor

Compania își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment și fără preaviz. Prin continuarea utilizării Site-ului după astfel de modificări, sunteți de acord să fiți legat de Termenii modificați.

6. Legislația aplicabilă și jurisdicția competentă

Acești Termeni și orice litigiu sau revendicare rezultată din sau în legătură cu aceștia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile României. Părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România pentru soluționarea oricăror litigii sau revendicări rezultate din sau în legătură cu acești Termeni.

7. Despăgubire

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți Compania, afiliații săi, directorii, angajații și agenții săi nevătămați de orice pretenții, răspunderi, pierderi, daune, costuri și cheltuieli, incluzând onorariile avocaților, rezultate din încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni, a drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei sau a drepturilor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal ale altor utilizatori.

8. Reclamații și notificări

Dacă aveți întrebări, reclamații sau notificări legate de acești Termeni, vă rugăm să contactați Compania prin e-mail la adresa [inserați adresa de e-mail] sau prin poștă la adresa [inserați adresa poștală a Companiei].

9. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre dispozițiile acestor Termeni este considerată nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale Termenilor.

10. Renunțarea

Nicio renunțare din partea Companiei la oricare dintre drepturile sale în temeiul acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la astfel de drepturi în viitor, în absența unei declarații exprese în acest sens.