Tehnologia deschide un întreg univers de noi oportunități. Noi produse și servicii devin tot mai populare și ajung să formeze o parte integrantă din viața noastră de zi cu zi. Cu fiecare nouă evoluție, crește însă și dependența noastră tehnologică. Asta înseamnă că securitatea cibernetică devine tot mai importantă.

Cu cât postăm mai multe date personale online și cu cât suntem mai conectați, cu atât suntem mai expuși riscului de a fi victime ale diferitor forme de criminalitate informatică sau de atac cibernetic.

Ce este securitatea cibernetică?

Nu există o definiție standard, universal acceptată, a securității cibernetice. În mare spus, acest concept acoperă toate garanțiile și măsurile adoptate pentru a apăra sistemele informatice și pe utilizatorii lor împotriva accesului neautorizat, a atacurilor și a prejudiciilor. Scopul este de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor.

Securitatea cibernetică implică prevenirea sau detectarea incidentelor cibernetice, răspunsul la acestea și redresarea ulterioară. Incidentele pot fi provocate intenționat sau nu și acoperă situații foarte diverse. Un exemplu, de la divulgări accidentale de informații până la atacuri asupra întreprinderilor și a infrastructurilor critice, dar și furtul de date cu caracter personal.

Toate aceste incidente pot avea efecte negative de amploare asupra persoanelor, a organizațiilor și a comunităților. De aceea trebuie făcută o abordare completă a gestionării securității. Acesta trebuie să cuprindă servicii de securitate gestionate și co-gestionate. Din acest proces rezultă apărarea cibernetică.

Dacă lucrurile stau diferit există o mare șansă ca serviciile care vă sunt oferite să fie o remediere temporară. Urmarea abordării reactive la securitatea cibernetică, vă va lăsa compania expusă la amenințări.

Merită să îți faci o evaluare completă a abordării securității cibernetice deoarece asta ți-ar putea salva compania de la catastrofe financiare și daune operaționale.

Să vorbim despre identificarea soluției pentru apărarea cibernetică

Așa cum am stabilit, securitatea cibernetică de succes a unui mediu IT necesită ca fiecare piesă din structura apărării cibernetice să lucreze împreună în interiorul afacerii. Aici tu ai nevoie de servicii IT gestionate și co-gestionate complete. Cercul apărării începe cu identificarea, un principiu esențial în tot procesul gestionat al securității cibernetice. Pentru a deține controlul acesteia, este imperativ să vă evaluați temeinic mediul existent de sus în jos.

  1. Gestionarea activelor: cunoașterea inventarului, hardware, software și unde se stochează datele
  2. Servicii financiare și guvernamentale: identificarea politicilor active de securitate a informațiilor
  3. Estimarea riscurilor: înțelegerea amenințărilor la adresa securității și identificarea acestora printr-o evaluare a riscului de securitate cibernetică
  4. Strategia de gestionare a riscului: implementați o foaie de parcurs documentativă pentru atenuarea riscurilor
  5. Gestionarea lanțului de aprovizionare: înțelegeți relațiile critice de date cu vânzătorii și accesul la mediul dumneavoastră

Un tips care trebuie reținut din soluția de identificare a apărării cibernetice este că trebuie să înțelegem importanța evaluării riscurilor continue. Nu contează că problemele inițiale s-au rezolvat.

Peisajul amenințărilor evoluează la viteza luminii, cu și mai multe metode sofisticate de penetrare a rețelei zilnic. Noi vă recomandăm ca evaluarea securității cibernetice să se efectueze în fiecare trimestru pentru a menține un mediu sigur. Acest lucru vă asigură de identificarea proactivă a noilor amenințări și că politicile de securitate, documentația și instruirea în materie de securitate sunt verificate.

      Pentru orice alte întrebări referitoare la siguranța cibernetică sau la cum vă păstrați siguranța în mediul IT, contactați-ne.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.